Internet of Things (IoT) er enheder, der er koblet på nettet. Det kan være alt fra wearable og personlige assistenter til køretøjer og køleskabe. IoT består typisk af en tre elementer: en enhed, dataoverførsel via internettet og en visualisering/præsentation af data. Internet of Things er stadig i sin opstartsfase, men det forventes, at der er i 2020 vil være 25 mia. IoT-enheder. Ting som gadelys, din bil og dit køleskab vil i fremtiden være koblet til internettet.

Hvad er Internet of Things (IoT)?

Internet of Things er (smarte) enheder, der er koblet til internettet – på dansk Internet af Ting Det kan være alt fra køretøjer til de små personlige assistenter som Google Home og Amazon Echo. Det kan også være dit Smart TV, elmåler og wearable.

Når der tales om IoT-devices, er der ikke tale om traditionelle computere – dog har enhederne også typisk en CPU sensorer, software og, vigtigst af alt, en internetforbindelse – enten via Wi-Fi eller kabel. Den personlige assistent, SIRI, fra Apple er ikke en del af IoT.

Internet of Things består af tre elementer:

1. Enheden (”Things” i IoT) – opsamler eller udsender data
2. Dataoverførsel (”Internet” i IoT) – netværket, enheden er koblet til
3. Visualiseringen/præsentationen af data – de opsamlede data behandles og præsenteres. Det kan både være som tale via de små personlige assistenter samt som billede og tekst på en pc eller mobil

Det er typisk på enheden, at visualiseringen eller præsentationen foregår. Hvis du eksempelvis stiller din enhed et spørgsmål, vil det også være enheden selv, der giver dig svaret.

Det bruges IoT til

Selvom der er mange eksempler på, at IoT kræver menneskelig interaktion, er det ikke en nødvendighed. Skraldespande kan bl.a. selv fortælle, at de er fyldte og skal tømmes. Hvis dine elpærer er koblet til internet, er der også tale om IoT. Din elmåler kan også hører under betegnelsen, hvis du eksempelvis kan aflæse dit forbrug in real time på din smartphone.

Generelt bruges IoT til at tilføre allerede eksisterende produkter ekstra værdi. Det gøres typisk ved at digitalisere produkter, så de kan tilgås, aflæses og/eller styres over internettet.

Antallet af IoT-enheder i dag – og teknologien i fremtiden

Begrebet Internet of Things har eksisteret længe, men det er først for alvor ved at tage fart i disse år. Der er allerede mange forskellige apps, enheder og produkter. Det forventes dog, at der vil være ikke mindre end 25 mia. IoT-enheder i 2020.

Én af de helt store fordele ved teknologien er, at der indsamles enorme mængder data. De analyseres, og resultatet er bedre produkter og services. I fremtiden vil bl.a. gadelys, låse, biler og meget andet også være på nettet. Efterhånden som Artificial Intelligence bliver klogere, vil det også smitte af på teknologien.

Læs mere om hvordan IoT kan bruges i virksomheder.