Derfor er vi i sporten

Børn og unge skal have det godt. Hjemme, i skolen og naturligvis også i sporten. En undersøgelse af trivslen blandt 9-16-årige i idrætslivet viser, at 3 ud af 10 har haft følelsen af at være blevet holdt udenfor i deres sport. 44 % af de 16-årige har oplevet, at der har været drillerier på deres hold.

Mistrivsel i en idrætsklub kan være ødelæggende for den enkeltes selvværd og for lysten til at fortsætte i sporten. Der er stor forskel på, hvor mange ressourcer klubberne har til at gøre en ekstra indsats på området. Rigtig mange har viljen – men mangler økonomien.

Vi vil gerne hjælpe med at øge trivslen alle de steder, vi kan, og især når det vedrører børn. I fællesskab med MH24 – Foreningen Mikkel Mod Mobning afholder vi håndboldcamps med fokus på godt kammeratskab. Foreningen kommer også andre til gode, når MH24 - Foreningen Mikkel Mod Mobning uddeler midler til klubber og institutioner, der søger tilskud til trivselsprojekter.
 

Foreningen Mikkel Mod Mobning

MH24 Camp
Landsholdspiller Mikkel Hansen har spillet håndbold hele sit liv, men mentalt har han ikke altid været holdspiller. Med årene er han dog blevet bevidst om den skadelige effekt, mobning har på børn og unge – og på deres muligheder både sportsligt og socialt.

Mikkel har stiftet MH24 – Foreningen Mikkel Mod Mobning for herigennem at modarbejde mobning og trash talk. Både ved selv at gå ind i kampen og ved økonomisk at støtte andre projekter, der bekæmper mobning og fremmer trivslen blandt børn og unge.
 

Læs mere om MH24