Alle børn
skal være glade
for at gå i skole

Lysten til at gå i skole, lytte, lære og lege hænger uløseligt sammen med trivsel. Er klassens og skolens tone god, og møder eleverne hinanden med gensidig respekt og tolerance, så følger skoleglæden med, og fagligheden stiger.

Vi har siden 2012 været med til at sætte TAL ORDENTLIGT på skoleskemaet gennem forskellige trivselsprojekter. Nogle er målrettet enkelte klassetrin, andre hele skolen. Men to ting er fælles: Hver gang deltager elever og lærere med åbenhed, nysgerrighed og stort engagement – og de får altid en masse ud af projekterne, som styrker trivslen og fællesskabet, og som de efterfølgende kan bygge videre på.

Alle skal være glade for at gå i skole. Derfor bliver vi og vores dygtige samarbejdspartnere ved med at lave TAL ORDENTLIGT projekter på skoler i hele landet.

film studios

TAL ORDENTLIGT Film Studios er vores trivsels- og filmworkshop for folkeskolens ældste klasser. Eleverne får en anderledes undervisningsdag, hvor klassens trivsel kommer på dagsordenen – og de udfordres til at tage ansvar for klassens trivsel og værdier gennem italesættelse af klassens sammenhold og omgangsform. Med andre ord sætter workshoppen TAL ORDENTLIGT på skoleskemaet.
 

Læs mere

Trivselsmateriale

Sammen med Red Barnet har vi udviklet trivselsmaterialet
Min skole – Min ven. Materialet henvender sig til alle elever og lærere og indeholder cases og øvelser til arbejdet med trivsel i 0.-10. klasse.

Indtil videre har over 250.000 elever arbejdet med materialet, der er gratis og kan bruges hele året.Læs mere

Venskabsløbet

På skolernes motionsdag fredag før efterårsferien afholder vi i samarbejde med Red Barnet et løb, hvor børnene samler penge ind for hver kilometer de løber.

Alle pengene går ubeskåret til Red Barnets arbejde for at redde, beskytte og styrke de dårligst stillede børn.

Tilmeld her

Du kan mere

– end du tror. Sådan siger Meptek, der underviser i præsentationsteknik og hjælper studerende med at skabe succesoplevelser for sig selv.

Vi er gået sammen med Meptek om at udvikle en workshop og en række videoer, der skal hjælpe studerende til at tro på sig selv og præsentere med overbevisning.
Læs mere