S!RENEN

Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet har lanceret Danmarks mobilbaserede varslingssystem. Her kan du lære mere om, hvad det betyder for dig.

Danmark rammes sjældent af større ulykker og katastrofer. Men når der opstår en akut fare i et specifikt område – f.eks. en brand, ulykke eller andet – advarer myndighederne befolkningen. I dag sker det bl.a. ved hjælp af beredskabsmeddelelser og de fysiske varslingssirener.

Fra april vil du også modtage advarsler via S!RENEN direkte på din mobiltelefon. Advarslerne sendes via telemasterne til alle nyere mobile enheder – danske som udenlandske – der er inden for fareområdet. Du skal hverken tilmelde dig eller bruge en særlig app for at modtage advarslerne. Du eller din telefon registreres ikke i forbindelse med varslingen.

Sådan får du advarsler på mobilen

Ved en advarsel udsender S!RENEN en høj lyd på mobilen. På skærmen på din telefon kan du læse, hvad der sker, og hvad du skal gøre.

Det, du skal gøre, når du modtager en advarsel, er: Stop. Læs. Reagér.

STOP med det, du er i gang med. LÆS meddelelsen, som du får fra S!RENEN på din mobil. REAGÉR ved at følge handlingsanvisningerne fra S!RENEN. S!RENEN giver dig besked direkte på mobilen om, hvordan du skal handle, og hvor du kan få mere information. Du kan også søge information på DR og TV2. Når du har læst beskeden og trykker på skærmen på din enhed, stopper lyden.

Hvorfor skal jeg varsles på mobilen?

S!RENEN bliver implementeret, fordi Europa-Parlamentet og -Rådet i 2018 vedtog et direktiv, som pålægger medlemslandene at tage et mobilbaseret varslingssystem i brug. Som medlem af EU er Danmark forpligtet til at implementere mobilbaseret varsling.

S!RENEN er med til at sikre, at advarsler er så tilgængeligt for offentligheden som muligt. Med mobilbaseret varsling kan de, der befinder sig i et akut fareområde, få direkte besked og handlingsanvisninger. Politiet har ansvaret for at vurdere, hvornår sirenerne og S!RENEN tages i brug. Det er også dem, der aktiverer sirenerne og S!RENEN.

Det øger sikkerheden for dem, som er akut udsat for fare.

Spørgsmål og svar

Hvad er S!RENEN?

S!RENEN er Danmarks mobilbaserede varslingssystem. Du kan nu modtage en advarsel direkte på din mobiltelefon, hvis du befinder dig i et område, hvor I er mange mennesker, der er udsat for fare. S!RENEN har en genkendelig lyd og adskiller sig tydeligt fra f.eks. SMS’er og push-notifikationer.

Erstatter S!RENEN de fysiske varslingssirener og beredskabsmeddelelser?

Nej. S!RENEN er et supplement til de eksisterende varslingskanaler. Myndighederne anvender en række kanaler for at varsle befolkningen. De øvrige kanaler er for eksempel de fysiske varslingssirener og beredskabsmeddelelser, du kan finde på DR’s og TV 2’s platforme.

Er det en App? Skal jeg downloade noget eller tilmelde mig for at få advarsler via S!RENEN?

Nej. S!RENEN virker på de fleste nyere mobiltelefoner. S!RENEN virker, uanset hvilket mobilselskab/abonnement du har. Du skal ikke downloade noget eller tilmelde dig, men du skal sørge for, at din telefons styresystem er opdateret.

Er advarsler via S!RENEN bedre end de fysiske varslingssirener?

Myndighederne vil altid bruge en række varslingskanaler og ikke kun en enkelt, når der opstår en akut situation af livstruende karakter for et større antal mennesker. På den måde sikres det, at så mange som muligt advares om faren.

Hvordan slår jeg advarsler via S!RENEN fra?

Man kan ikke slå advarsler via S!RENEN fra på enkelte mobileenheder. S!RENEN er en del af Danmarks beredskab og er til for at kunne advare dig og andre omkring dig i akutte situationer af livstruende karakter, på samme måde som de fysiske varslingssirener.

  1. Sirenen