En pixel er er hele grundelementet i billeder på din skærm, da det er de små felter, som din skærm er bygget op af. En pixel er samtidig den mindste enhed, som du kan se på en storskærm.

(Mega)pixels kort forklaret

Selve ordet pixel er en sammentrækning af de engelske ord ”picture” og ”element”. En pixel er de prikker, punkter og ensfarvede felter på blandt andet en AMOLED-skærm, der tilsammen udgør en todimensionel matrix – eller et billede på almindelig dansk. En pixel er altså de dele, der udgør alt det, som du ser på skærmen på eksempelvis en smartphone. Helt konkret er 1 megapixel det samme som 1.000.000 pixels.


En pixel er den mindste enhed, det er muligt at indscanne, og der kan vises på en storskærm. Når du hører, at noget er pixeleret, så betyder det, at der ikke er nok pixels i billedet til, at det bliver ordentligt at se på. Der vil være en masse firkanter i stedet for en glidende overgang.

Pixels har noget med opløsningen at gøre

Antallet af pixels i et billede kaldes også for opløsning. Når opløsning typisk angives med et tal skyldes det, at antallet af pixels i højden og længden ganges – for overskuelighedens skyld. Derved får du altså et tal, der angiver hvor mange pixels, der er i et billede fra det pågældende kamera på smartphone eller tablet.

Sådan omregnes pixels til skærmopløsning

Du omregner antallet af pixels ved at gange antallet af pixels i højden og længden. Typiske skærmopløsninger og antallet af pixels i dem, kan du se nedenfor:

·         HD 720 – 1280 x 720 = 921.600 pixels

·         HD 1080 – 1920 x 1080 = 2.073.600 pixels

·         2K – 2048 x 1080 = 2.211.840 pixels

·         4K – 4096 x 2160 = 8.847.360 pixels

·         Wide HUXGA – 7680 x 4800 = 36.864.000 pixels