Trivselsdag 2018

”Man skal tænke, før man taler – også på nettet”


Over 700 skoler svarende til 157.126 skoleelever deltog i år i Min skole Min ven. Det er vi så ovenud glade for.

Vi fik også fornøjelsen af at deltage ude på Red Barnets ambassadør skole i Glostrup hvor Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen og Red Barnets generalsekretær Jonas Keiding Lindholm var kommet for at lytte på eleverne i 4. A, som havde mange gode råd med på vejen til Mette Frederiksen og Jonas Keiding Lindholm.


Mette Frederiksen og Jonas Keiding Lindholm på Glostrup skole (foto: Lousie Dyring Mbae)

Nogle af rådene fra 4 A. Var blandt andet:

Man skal huske, at alle andre er lige så vigtige som en selv.
Vi er alle vigtige, og vi skal stole på hinanden.
…og så skal man huske, at man ikke må dele billeder på nettet af nogen, der ikke har så meget tøj på.

Da 4. A havde fremlagt, gik turen videre til gymnastiksalen, hvor skolens udskolingsklasser var mødt op for at fortælle om deres arbejde med trivsel. Alle var enige om, at det især var vigtigt at lære, hvordan man taler ordentligt til hinanden på de sociale medier. 'Man skal tænke, før man taler – også på nettet', lød et af rådene fra 8. A.

Værdier som gik igen var at der skulle være plads til alle og at man skal behandle hinanden lige.

Vi kunne ikke være mere enige.

Tak for et fantastisk 2018.

Hent undervisningsmateriale

INDSKOLING - UNDERVISNINGSMATERIALER

MELLEMTRIN - UNDERVISNINGSMATERIALER

MELLEMTRIN - UNDERVISNINGSMATERIALER

Sådan kan du bruge materialet

Materialet er inddelt i de tre grundtrin og indeholder en række cases, der afspejler de nye udfordringer og problemstillinger, som børn og unge står med i dag. Det gælder eksempelvis brugen af sociale medier.

Materialet kan afvikles på et til to moduler af 90 minutter, men indeholder også stof nok til et længere forløb.

Fakta om Min skole – Min ven

702 skoler og 157.126 elever er tilmeldt undervisningstilbuddet Min skole – Min ven på Skolernes Trivselsdag den 2. marts 2018.

Tilmeldingerne svarer til, at 29 % af alle grundskoler og 22 % af alle elever deltager. Materialet består af en række cases med tilhørende arbejdsspørgsmål til diskussion i den enkelte klasse, en række fællesøvelser og et trivselstræ på plakat og wall sticker, hvor eleverne kan give deres bud på, hvilke handlinger der kan skabe god trivsel.

Alle cases er baseret på elevers oplevelser i det virkelige liv

Vi og Red Barnet lancerede Min skole – Min ven i 2016. Der lægges op til, at skolerne arbejder med aktiviteterne i forbindelse med den årlige trivselsdag den første fredag i marts, men materialet er frit og gratis tilgængeligt og kan bruges hele året.