Hver 5. skoleelev mobbes

Mere end 250.000 skoleelever har allerede arbejdet med Min skole - Min ven på skolernes trivselsdag.

Hent gratis trivselsmateriale

Materialet kan bruges hver dag - hele året

Min skole – Min ven

Sammen med Red Barnet har vi udviklet trivselsmaterialet Min Skole – Min ven. Materialet er lavet til alle elever og lærere fra 0. – 10. klasse og indeholder cases og øvelser, der involverer eleverne i trivselsarbejdet. Materialet kan bruges hver dag – hele året.

Materialet belyser forskellige relevante emner og er baseret på rigtige cases. Og hensigten er netop at få italesat og arbejdet med de emner, der kan udfordre trivslen i klassen i hverdagen.

Trivselsmaterialet

Min skole – Min ven 2017 består af består af tre sæt undervisningsmaterialer til hhv. 0.-3. klasse, 4.-6. klasse og 7.-10. klasse.

Materialet kan afvikles på 1-2 moduler af 90 minutter, men indeholder også stof nok til et længere forløb.

Materialet afspejler aktuelle udfordringer og problemstillinger som børn og unge oplever i skolerne.

Hent materialet her

Indskoling: 0.-3. klasse

Mellemtrin: 4.-6. klasse

Udskoling: 7.-10. klasse

Skolernes trivselsdag

Du kan allerede nu tilmelde dig Skolernes Trivselsdag 2018.
Tilmeld dig hos Red Barnet

Alle børn
skal være glade
for at gå i skole


Derfor bliver vi og vores dygtige samarbejdspartnere ved med at lave TAL ORDENTLIGT projekter på skoler i hele landet.

TAL ORDENTLIGT på skoleskemaet