Hent undervisningsmateriale
Det supplerende materiale er tilgængeligt hos Red Barnet fra den 18. januar 2019. Du kan tilgå det direkte herfra.

INDSKOLING - UNDERVISNINGSMATERIALER

MELLEMTRIN - UNDERVISNINGSMATERIALER

UDSKOLING - UNDERVISNINGSMATERIALER

Sådan kan du bruge materialet

Materialet er inddelt i de tre grundtrin og indeholder en række cases, der afspejler de nye udfordringer og problemstillinger, som børn og unge står med i dag. Det gælder eksempelvis brugen af sociale medier.

Materialet kan afvikles på et til to moduler af 90 minutter, men indeholder også stof nok til et længere forløb.

Fakta om Min skole – Min ven

702 skoler og 157.126 elever er tilmeldt undervisningstilbuddet Min skole – Min ven på Skolernes Trivselsdag den 2. marts 2018.

Tilmeldingerne svarer til, at 29 % af alle grundskoler og 22 % af alle elever deltager. Materialet består af en række cases med tilhørende arbejdsspørgsmål til diskussion i den enkelte klasse, en række fællesøvelser og et trivselstræ på plakat og wall sticker, hvor eleverne kan give deres bud på, hvilke handlinger der kan skabe god trivsel.

Alle cases er baseret på elevers oplevelser i det virkelige liv

Vi og Red Barnet lancerede Min skole – Min ven i 2016. Der lægges op til, at skolerne arbejder med aktiviteterne i forbindelse med den årlige trivselsdag den første fredag i marts, men materialet er frit og gratis tilgængeligt og kan bruges hele året.