Autofokus gør det nemmere at tage gode billeder, da fokus bliver foretaget automatisk.

Hvad er autofokus?

I dag har de fleste mobiltelefoner autofokus. Autofokus er helt basalt en automatisk afstandsmåler – fra dit mobilkamera til det valgte objekt. På den måde stiller kameraet i din smartphone eller tablet automatisk skarpt på objektet. På touchskærmen kan du vælge, hvor autofokusset skal fokusere.

Det er forskelligt, hvad dit kamera bruger til at måle afstanden til objektet med. I nogle mobilkameraer bruges der lys – ofte infrarødt lys – mens andre bruger kontraster eller fasedetektion.

Typer af autofokus i dit mobilkamera

Når vi taler om autofokus, er der som hovedregel tale om to forskellige slags: aktiv fokusering og passiv fokusering. Der er stor forskel på, hvordan de to fokuseringer justerer autofokusset.

Aktiv fokusering:

Her bruges lys til at bestemme afstanden fra kameraet, til det du gerne vil tage et billede af. Typisk er der tale om infrarødt lys. Denne type kaldes for aktiv, da systemet selv udsender lyset – og måler hvor længe det er om at vende tilbage.

Passiv fokusering:

Passiv fungerer ved, at autofokusset analyserer det motiv, som du gerne vil tage et billede af. Det kræver gode kontraster og godt med lys – mange lux. Der er tre forskellige typer af passiv fokusering:

·         Triangulering – to detektorer måler afstanden mellem sig selv og objektet.

·         Kontrastdetektion – billedet ”scannes” for kontraster, og fokusset indstilles så overgangene er så glatte som muligt.

·         Fasedetektion – splitter lyset i to, og sammenligner de to billeder med hinanden (bruges bl.a. i Dual-Pixels).

I mange smartphones er det aktiv fokusering, der benyttes. Fasedetektion bruges i spejlreflekskameraer samt i bl.a. Samsung Galaxy S7 Edge