Software er den fælles betegnelse for styresystemer, widgets, antivirus og andet som kan skiftes uden, at du skal ændre på hvilke komponenter, som er i din enhed.

Hvad er software?

Software er det modsatte af hardware - altså ikke-fysisk. Det er enhver instruktion, der fortæller en computer, hvad den skal gøre af specifikke ting, såsom at en app skal åbne, når du klikker på den i brugergrænsefladen. Software er ikke noget, du fysisk kan have i hænderne, da det kun findes virtuelt på en skærm eller inde i en smartphone, tablet etc. Filtrene på Instagram er eksempelvis også software.

Software i devices kan blandt andet være apps og operativsystemer.Det er blandt andet avanceret software, der bruges i Apples Face ID-teknologi.

Forskellen på software og hardware

Ordet software blev første gang brugt, som en direkte modsætning til begrebet hardware, der er alle de dele af en computer, som du kan se og røre ved. På en smartphone vil eksempelvis LCD-skærmen være hardware, mens det der sker, når du trykker på skærmen, lader sig gøre via software.

Forskellen på software og hardware er:

·         Hardware – alt det du fysisk kan se og røre ved på din smartphone, tablet og computer.

·         Software – alt det du ikke kan røre ved på dit device. Du kan se softwaren, men du kan ikke røre den.

Der er f.eks. tale om software, når det kommer til blockchain (teknologien bag Bitcoin) - her foregår det hele virtuelt.

Forskellige typer af software

Ordet software dækker faktisk over flere typer af software, der udfører forskellige opgaver. Der er applikationssoftware, systemsoftware og udviklingssoftware, der alle har forskellige formål.

Tre forskellige klassifikationer af software:

·         Applikationssoftware –computerprogrammer der udfører brugeropgaver såsom skrivning af ord samt webbrowsere.

·         Systemsoftware – bruges til at starte og køre computersystemer og netværk.

·         Computerprogrammeringsværktøjer (udviklingssoftware) – bruges til at lave applikationer og systemsoftware.

Internet of Things er baseret på den sidste af de tre ovenstående klassificeringer.