søg midler fra foreningen

Foreninger og skoler kan nu søge støtte til projekter mod mobning fra MH24– Foreningen Mikkel Mod Mobning. Vi har i alt indsamlet 450.000 kroner.

Søg penge fra foreningen i ansøgningsskemaet nedenfor. Foreningens bestyrelse vil løbende vurdere ansøgningerne.

SØGEKRITERIER

Indenfor foreningens formål ydes primært støtte til projekter i idrætsverdenen, hvor sport anvendes som positivt forandringsredskab i fællesskaber mod mobning. Støtte ydes normalt ikke til driftsomkostninger eller til eksterne udgifter og det tilstræbes at yde støtte, hvor støtten indgår med frivillige bidrag eller som en del af almennyttige tiltag i øvrigt. Støtte ydes og udbetales kun mod behørig dokumentation og støttetilsagn er altid betinget af, at det konkrete projekt gennemføres som ansøgt. Støttemodtagere accepterer ved deres ansøgning, at MH24 kan anvende såvel projekt som informationer om udbyttet heraf i sit virke, herunder ved støttemodtagerens medvirken i information og PR.”

Kontakt

Ønsker du at vide mere om MH24 – Foreningen Mikkel Mod Mobning, og hvordan du kan være med til at støtte op om det gode formål, så er du velkommen til at kontakte den daglige leder for MH24 – Foreningen Mikkel Mod Mobning Eva Nabi på 53 58 00 00.

Elverdam Advokater er sekretariat for MH24 – Foreningen Mikkel Mod Mobning.